password manager with aes encryption
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Antoine ca8dbad212 add code documentation generation thanks to doxygen tool 11 miesięcy temu
bin correction des malloc des AES_EVP_CONTEXT utilisation des fonctions proposé par openSSL 1 rok temu
data Add base64 encryption for aes key and aes IV 11 miesięcy temu
doc add code documentation generation thanks to doxygen tool 11 miesięcy temu
lib/base64 remove jsoncpp from this repository and use pkg-config + requirement to setup libjsoncpp 11 miesięcy temu
obj correction des malloc des AES_EVP_CONTEXT utilisation des fonctions proposé par openSSL 1 rok temu
.editorconfig add editorconfig 1 rok temu
.gitignore add code documentation generation thanks to doxygen tool 11 miesięcy temu
Makefile add code documentation generation thanks to doxygen tool 11 miesięcy temu
aes.hpp remove jsoncpp from this repository and use pkg-config + requirement to setup libjsoncpp 11 miesięcy temu
crypt.hpp add editorconfig 1 rok temu
decrypt.hpp add editorconfig 1 rok temu
doxygen.conf add code documentation generation thanks to doxygen tool 11 miesięcy temu
main.cpp Add base64 encryption for aes key and aes IV 11 miesięcy temu
mainCrypt.cpp little fix 1 rok temu
mainDecrypt.cpp Add base64 encryption for aes key and aes IV 11 miesięcy temu
pandocConfig.yaml enhance pandoc documentation generation 11 miesięcy temu
readme.md add code documentation generation thanks to doxygen tool 11 miesięcy temu

readme.md

this repository contains 3 Main :

  • crypto.ex use for test ( take a file, crypt and decrypt this file in one step ) products a crypted and decrypted file.

  • crypt.ex : allow to crypt a file with aes algorithms ./crypt.ex products the crypted file and a json file which contain aes key and aes IV key.

  • decrypt.ex : allow to uncrypt a file from a crypted file and a json key file. ./decrypt.ex products the uncrypted file.

:smiley:

requirements

archlinux setup : pacman -S jsoncpp

  • gcc lib flag are retrieve thanks to pkg-config tool

  • cpp documentation is generated thanks to doxygen

use make doc to generate doxygen documentation