C/C++ container implementation
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Antoine f9b1f928d8 add reference link to read 1 rok temu
bin Initial commit, setup project 1 rok temu
busybox build container namespace require root 1 rok temu
doc add reference link to read 1 rok temu
obj Initial commit, setup project 1 rok temu
src made container running as non root 1 rok temu
.editorconfig Initial commit, setup project 1 rok temu
.gitignore add reference link to read 1 rok temu
Makefile Add makefile target to untar rootfs 1 rok temu
alpine-minirootfs-3.12.0-x86.tar.gz build container namespace require root 1 rok temu
doxygen.conf Initial commit, setup project 1 rok temu
pandoc-config.yaml Initial commit, setup project 1 rok temu
readme.md add reference link to read 1 rok temu

readme.md

C container implementation

prerequisite : make busybox_setup permit to extract rootfs into ./busybox folder

build

classique build

make release

build with debug

make debug

run

classique run

./bin/out.ex /bin/ls

run interactively

./bin/out.ex -i /bin/sh

this code and repository is inspired by these link :

http://tejom.github.io/c/linux/containers/docker/2016/10/04/containers-from-scratch-pt1.html

https://lk4d4.darth.io/posts/unpriv3/

https://blog.lizzie.io/linux-containers-in-500-loc.html

Creating containers - Part 1.html

original link http://crosbymichael.com/creating-containers-part-1.html