dns relative tools like lookup or wireformat converter
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Antoine 46fd83b798
remove redondant variable declaration
před 11 měsíci
bin Add wireformat binary for format dns ask answer před 11 měsíci
cmd remove redondant variable declaration před 11 měsíci
internal use internal check function for error checking před 11 měsíci
.gitignore Add wireformat binary for format dns ask answer před 11 měsíci
LICENSE Initial commit před 11 měsíci
Makefile feat : add http dns resolver with cloudflare před 11 měsíci
go.mod use internal check function for error checking před 11 měsíci
go.sum Add wireformat binary for format dns ask answer před 11 měsíci
readme.md feat : add http dns resolver with cloudflare před 11 měsíci

readme.md

dns-tools

dns relative tools like lookup or wireformat converter

build

make wireformat
make http-resolver 

run

With get resolution

echo -n 'q80BAAABAAAAAAAAA3d3dwdleGFtcGxlA2NvbQAAAQAB' | base64 -d | curl -sH 'content-type: application/dns-message' --data-binary @- https://cloudflare-dns.com/dns-query -o - | ./bin/wireformat -f -

With post resolution

curl -s -H accept: application/dns-message https://cloudflare-dns.com/dns-query?dns=q80BAAABAAAAAAAAA3d3dwdleGFtcGxlA2NvbQAAAQAB | ./bin/wireformat -f -

Wireformat encode and decode

./bin/wireformat -s 'www.example.com' | ./bin/wireformat -f -

echo 'www.example.com' | ./bin/wireformat | ./bin/wireformat -f -

Dns query and wireformat encode/decode

echo 'www.google.com' | ./bin/wireformat -s - | ./bin/http-resolver | ./bin/wireformat -f -