dns relative tools like lookup or wireformat converter
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Antoine 46fd83b798
remove redondant variable declaration
11 miesięcy temu
bin Add wireformat binary for format dns ask answer 11 miesięcy temu
cmd remove redondant variable declaration 11 miesięcy temu
internal use internal check function for error checking 11 miesięcy temu
.gitignore Add wireformat binary for format dns ask answer 11 miesięcy temu
LICENSE Initial commit 11 miesięcy temu
Makefile feat : add http dns resolver with cloudflare 11 miesięcy temu
go.mod use internal check function for error checking 11 miesięcy temu
go.sum Add wireformat binary for format dns ask answer 11 miesięcy temu
readme.md feat : add http dns resolver with cloudflare 11 miesięcy temu

readme.md

dns-tools

dns relative tools like lookup or wireformat converter

build

make wireformat
make http-resolver 

run

With get resolution

echo -n 'q80BAAABAAAAAAAAA3d3dwdleGFtcGxlA2NvbQAAAQAB' | base64 -d | curl -sH 'content-type: application/dns-message' --data-binary @- https://cloudflare-dns.com/dns-query -o - | ./bin/wireformat -f -

With post resolution

curl -s -H accept: application/dns-message https://cloudflare-dns.com/dns-query?dns=q80BAAABAAAAAAAAA3d3dwdleGFtcGxlA2NvbQAAAQAB | ./bin/wireformat -f -

Wireformat encode and decode

./bin/wireformat -s 'www.example.com' | ./bin/wireformat -f -

echo 'www.example.com' | ./bin/wireformat | ./bin/wireformat -f -

Dns query and wireformat encode/decode

echo 'www.google.com' | ./bin/wireformat -s - | ./bin/http-resolver | ./bin/wireformat -f -