dns relative tools like lookup or wireformat converter
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Antoine 46fd83b798
remove redondant variable declaration
1 rok temu
bin Add wireformat binary for format dns ask answer 1 rok temu
cmd remove redondant variable declaration 1 rok temu
internal use internal check function for error checking 1 rok temu
.gitignore Add wireformat binary for format dns ask answer 1 rok temu
LICENSE Initial commit 1 rok temu
Makefile feat : add http dns resolver with cloudflare 1 rok temu
go.mod use internal check function for error checking 1 rok temu
go.sum Add wireformat binary for format dns ask answer 1 rok temu
readme.md feat : add http dns resolver with cloudflare 1 rok temu

readme.md

dns-tools

dns relative tools like lookup or wireformat converter

build

make wireformat
make http-resolver 

run

With get resolution

echo -n 'q80BAAABAAAAAAAAA3d3dwdleGFtcGxlA2NvbQAAAQAB' | base64 -d | curl -sH 'content-type: application/dns-message' --data-binary @- https://cloudflare-dns.com/dns-query -o - | ./bin/wireformat -f -

With post resolution

curl -s -H accept: application/dns-message https://cloudflare-dns.com/dns-query?dns=q80BAAABAAAAAAAAA3d3dwdleGFtcGxlA2NvbQAAAQAB | ./bin/wireformat -f -

Wireformat encode and decode

./bin/wireformat -s 'www.example.com' | ./bin/wireformat -f -

echo 'www.example.com' | ./bin/wireformat | ./bin/wireformat -f -

Dns query and wireformat encode/decode

echo 'www.google.com' | ./bin/wireformat -s - | ./bin/http-resolver | ./bin/wireformat -f -