dns relative tools like lookup or wireformat converter
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Antoine 46fd83b798
remove redondant variable declaration
11 månader sedan
bin Add wireformat binary for format dns ask answer 11 månader sedan
cmd remove redondant variable declaration 11 månader sedan
internal use internal check function for error checking 11 månader sedan
.gitignore Add wireformat binary for format dns ask answer 11 månader sedan
LICENSE Initial commit 11 månader sedan
Makefile feat : add http dns resolver with cloudflare 11 månader sedan
go.mod use internal check function for error checking 11 månader sedan
go.sum Add wireformat binary for format dns ask answer 11 månader sedan
readme.md feat : add http dns resolver with cloudflare 11 månader sedan

readme.md

dns-tools

dns relative tools like lookup or wireformat converter

build

make wireformat
make http-resolver 

run

With get resolution

echo -n 'q80BAAABAAAAAAAAA3d3dwdleGFtcGxlA2NvbQAAAQAB' | base64 -d | curl -sH 'content-type: application/dns-message' --data-binary @- https://cloudflare-dns.com/dns-query -o - | ./bin/wireformat -f -

With post resolution

curl -s -H accept: application/dns-message https://cloudflare-dns.com/dns-query?dns=q80BAAABAAAAAAAAA3d3dwdleGFtcGxlA2NvbQAAAQAB | ./bin/wireformat -f -

Wireformat encode and decode

./bin/wireformat -s 'www.example.com' | ./bin/wireformat -f -

echo 'www.example.com' | ./bin/wireformat | ./bin/wireformat -f -

Dns query and wireformat encode/decode

echo 'www.google.com' | ./bin/wireformat -s - | ./bin/http-resolver | ./bin/wireformat -f -