monitoring task with slack bot alerting
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
RouxAntoine 5d970ae7f2
Update critical threshold to 95 instead of 80 pourcent
před 7 měsíci
cmd feat: Extract df check config into hcl config file před 9 měsíci
manifests Update critical threshold to 95 instead of 80 pourcent před 7 měsíci
pkg Support multi node with volume claim před 8 měsíci
.dockerignore Add code for slack bot and deployment před 10 měsíci
.gitignore Add code for slack bot and deployment před 10 měsíci
Dockerfile fix: kube binding checked filesystem and posix formating for df command před 9 měsíci
Makefile Add code for slack bot and deployment před 10 měsíci
config.sample.hcl feat: Extract df check config into hcl config file před 9 měsíci
go.mod Add code for slack bot and deployment před 10 měsíci
go.sum Add code for slack bot and deployment před 10 měsíci
readme.md feat: complete readme.md file před 9 měsíci

readme.md

slack bot notifier

This repository contain go application deploy into kubernetes job batch with cron. Each run application run some cli check and assert condition on cli stdout. If assertion failed a notification is send to slack channel.

local build

make build

docker build and deploy

make docker-build

cd manifests/
terraform init
terraform apply --auto-approve