monitoring task with slack bot alerting
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
RouxAntoine 32ce383db8
feat: alerting if filesystem is not found
před 1 měsícem
cmd feat: Extract df check config into hcl config file před 1 měsícem
manifests fix: kube binding checked filesystem and posix formating for df command před 1 měsícem
pkg feat: alerting if filesystem is not found před 1 měsícem
.dockerignore Add code for slack bot and deployment před 1 měsícem
.gitignore Add code for slack bot and deployment před 1 měsícem
Dockerfile fix: kube binding checked filesystem and posix formating for df command před 1 měsícem
Makefile Add code for slack bot and deployment před 1 měsícem
config.sample.hcl feat: Extract df check config into hcl config file před 1 měsícem
go.mod Add code for slack bot and deployment před 1 měsícem
go.sum Add code for slack bot and deployment před 1 měsícem
readme.md feat: complete readme.md file před 1 měsícem

readme.md

slack bot notifier

This repository contain go application deploy into kubernetes job batch with cron. Each run application run some cli check and assert condition on cli stdout. If assertion failed a notification is send to slack channel.

local build

make build

docker build and deploy

make docker-build

cd manifests/
terraform init
terraform apply --auto-approve