monitoring task with slack bot alerting
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
RouxAntoine 5d970ae7f2
Update critical threshold to 95 instead of 80 pourcent
7 miesięcy temu
cmd feat: Extract df check config into hcl config file 9 miesięcy temu
manifests Update critical threshold to 95 instead of 80 pourcent 7 miesięcy temu
pkg Support multi node with volume claim 8 miesięcy temu
.dockerignore Add code for slack bot and deployment 10 miesięcy temu
.gitignore Add code for slack bot and deployment 10 miesięcy temu
Dockerfile fix: kube binding checked filesystem and posix formating for df command 9 miesięcy temu
Makefile Add code for slack bot and deployment 10 miesięcy temu
config.sample.hcl feat: Extract df check config into hcl config file 9 miesięcy temu
go.mod Add code for slack bot and deployment 10 miesięcy temu
go.sum Add code for slack bot and deployment 10 miesięcy temu
readme.md feat: complete readme.md file 9 miesięcy temu

readme.md

slack bot notifier

This repository contain go application deploy into kubernetes job batch with cron. Each run application run some cli check and assert condition on cli stdout. If assertion failed a notification is send to slack channel.

local build

make build

docker build and deploy

make docker-build

cd manifests/
terraform init
terraform apply --auto-approve