weather poller application deploy on kubernetes. and weather api with ssl
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
RouxAntoine 56c81bce58
update deployment variable name
3 miesięcy temu
.vscode feat: get all endpoint as stream 6 miesięcy temu
bin feat: define log and http server struct 7 miesięcy temu
certs feat: define log and http server struct 7 miesięcy temu
cmd feat: get all endpoint as stream 6 miesięcy temu
internal feat: get all endpoint as stream 6 miesięcy temu
manifests update deployment variable name 3 miesięcy temu
pkg feat: get all endpoint as stream 6 miesięcy temu
.dockerignore override version at build time, fix trace id add span id, configure GET /at/date handler 6 miesięcy temu
.gitignore feat: kubernetes deployment with terraform 7 miesięcy temu
DockerfilePoller override version at build time, fix trace id add span id, configure GET /at/date handler 6 miesięcy temu
DockerfileWeather override version at build time, fix trace id add span id, configure GET /at/date handler 6 miesięcy temu
Makefile override version at build time, fix trace id add span id, configure GET /at/date handler 6 miesięcy temu
config.sample.hcl feat: get all endpoint as stream 6 miesięcy temu
go.mod override version at build time, fix trace id add span id, configure GET /at/date handler 6 miesięcy temu
go.sum override version at build time, fix trace id add span id, configure GET /at/date handler 6 miesięcy temu