project of gitlab-runner gateway
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
antoine cd0f3cfdd8 Add readme to explain project state 6 miesięcy temu
.mvn/wrapper add mvnw to project 8 miesięcy temu
misc add patch trace handler and jobrequest response 6 miesięcy temu
src/main start .gitlab-ci.yml parsing 6 miesięcy temu
.dockerignore add docker image build and run 8 miesięcy temu
.editorconfig initial commit 8 miesięcy temu
.gitignore start .gitlab-ci.yml parsing 6 miesięcy temu
Dockerfile update spring-graalvm-native 0.8.0 and native-image-maven-plugin 20.2.0 7 miesięcy temu
Dockerfile-agent add graalvm compilation 8 miesięcy temu
Makefile add Model 7 miesięcy temu
mvnw add mvnw to project 8 miesięcy temu
mvnw.cmd add mvnw to project 8 miesięcy temu
pom.xml start .gitlab-ci.yml parsing 6 miesięcy temu
readme.md Add readme to explain project state 6 miesięcy temu

readme.md

Gitlab runner gateway

This aims of this repository is to catch gitea webhook, parse .gitlab-ci.yml file and run some job with gitlab-runner from docker container. Some documentation about gitlab-runner

This API could be compile with graalVM to native image see Makefile