project of gitlab-runner gateway
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
antoine cd0f3cfdd8 Add readme to explain project state 6 månader sedan
.mvn/wrapper add mvnw to project 8 månader sedan
misc add patch trace handler and jobrequest response 6 månader sedan
src/main start .gitlab-ci.yml parsing 6 månader sedan
.dockerignore add docker image build and run 8 månader sedan
.editorconfig initial commit 8 månader sedan
.gitignore start .gitlab-ci.yml parsing 6 månader sedan
Dockerfile update spring-graalvm-native 0.8.0 and native-image-maven-plugin 20.2.0 7 månader sedan
Dockerfile-agent add graalvm compilation 8 månader sedan
Makefile add Model 7 månader sedan
mvnw add mvnw to project 8 månader sedan
mvnw.cmd add mvnw to project 8 månader sedan
pom.xml start .gitlab-ci.yml parsing 6 månader sedan
readme.md Add readme to explain project state 6 månader sedan

readme.md

Gitlab runner gateway

This aims of this repository is to catch gitea webhook, parse .gitlab-ci.yml file and run some job with gitlab-runner from docker container. Some documentation about gitlab-runner

This API could be compile with graalVM to native image see Makefile