packer qemu vm builder with gentoo os.
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Antoine fa07cc9435
Add python3-docker package to vm
před 11 měsíci
image Add python3-docker package to vm před 11 měsíci
.gitignore ansible debian post instalation setup před 1 rokem
Makefile Add python3-docker package to vm před 11 měsíci
README.md finish partitionning před 1 rokem
docker-compose.yml fix network activation at reboot and disable network configuration for debian image před 1 rokem
env.sample Add ansible provisionning to packer před 1 rokem
run-image.sh fix : ensX network interface index před 1 rokem

README.md

Packer qemu builder

Run packer into docker container with qemu to build qcow2 gentoo os

use

run make up to start container and build qcow2

iso checksum

iso_checksum_url": "http://distfiles.gentoo.org/releases/amd64/autobuilds/current-install-amd64-minimal/install-amd64-minimal-{{user version}}.iso.DIGESTS