packer qemu vm builder with gentoo os.
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Antoine fa07cc9435
Add python3-docker package to vm
před 8 měsíci
image Add python3-docker package to vm před 8 měsíci
.gitignore ansible debian post instalation setup před 11 měsíci
Makefile Add python3-docker package to vm před 8 měsíci
README.md finish partitionning před 1 rokem
docker-compose.yml fix network activation at reboot and disable network configuration for debian image před 8 měsíci
env.sample Add ansible provisionning to packer před 1 rokem
run-image.sh fix : ensX network interface index před 11 měsíci

README.md

Packer qemu builder

Run packer into docker container with qemu to build qcow2 gentoo os

use

run make up to start container and build qcow2

iso checksum

iso_checksum_url": "http://distfiles.gentoo.org/releases/amd64/autobuilds/current-install-amd64-minimal/install-amd64-minimal-{{user version}}.iso.DIGESTS