packer qemu vm builder with gentoo os.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Antoine fa07cc9435
Add python3-docker package to vm
11 miesięcy temu
image Add python3-docker package to vm 11 miesięcy temu
.gitignore ansible debian post instalation setup 1 rok temu
Makefile Add python3-docker package to vm 11 miesięcy temu
README.md finish partitionning 1 rok temu
docker-compose.yml fix network activation at reboot and disable network configuration for debian image 1 rok temu
env.sample Add ansible provisionning to packer 1 rok temu
run-image.sh fix : ensX network interface index 1 rok temu

README.md

Packer qemu builder

Run packer into docker container with qemu to build qcow2 gentoo os

use

run make up to start container and build qcow2

iso checksum

iso_checksum_url": "http://distfiles.gentoo.org/releases/amd64/autobuilds/current-install-amd64-minimal/install-amd64-minimal-{{user version}}.iso.DIGESTS