packer qemu vm builder with gentoo os.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Antoine fa07cc9435
Add python3-docker package to vm
8 månader sedan
image Add python3-docker package to vm 8 månader sedan
.gitignore ansible debian post instalation setup 11 månader sedan
Makefile Add python3-docker package to vm 8 månader sedan
README.md finish partitionning 1 år sedan
docker-compose.yml fix network activation at reboot and disable network configuration for debian image 8 månader sedan
env.sample Add ansible provisionning to packer 1 år sedan
run-image.sh fix : ensX network interface index 11 månader sedan

README.md

Packer qemu builder

Run packer into docker container with qemu to build qcow2 gentoo os

use

run make up to start container and build qcow2

iso checksum

iso_checksum_url": "http://distfiles.gentoo.org/releases/amd64/autobuilds/current-install-amd64-minimal/install-amd64-minimal-{{user version}}.iso.DIGESTS