packer qemu vm builder with gentoo os.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Antoine fa07cc9435
Add python3-docker package to vm
11 månader sedan
image Add python3-docker package to vm 11 månader sedan
.gitignore ansible debian post instalation setup 1 år sedan
Makefile Add python3-docker package to vm 11 månader sedan
README.md finish partitionning 1 år sedan
docker-compose.yml fix network activation at reboot and disable network configuration for debian image 1 år sedan
env.sample Add ansible provisionning to packer 1 år sedan
run-image.sh fix : ensX network interface index 1 år sedan

README.md

Packer qemu builder

Run packer into docker container with qemu to build qcow2 gentoo os

use

run make up to start container and build qcow2

iso checksum

iso_checksum_url": "http://distfiles.gentoo.org/releases/amd64/autobuilds/current-install-amd64-minimal/install-amd64-minimal-{{user version}}.iso.DIGESTS