run compute on terraform with libvirt hypervisor
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
RouxAntoine 6fbedaa474 adapt domain creation to controller and worker scenario 2 miesięcy temu
applications adapt domain creation to controller and worker scenario 2 miesięcy temu
base Add count to generate multiple domain 2 miesięcy temu
docker-kvm-qemu-libvirt @ ebd073a56c Add count to generate multiple domain 2 miesięcy temu
stack adapt domain creation to controller and worker scenario 2 miesięcy temu
.gitignore adapt ansible inventory genearted by terraform to produce multiple domain group 2 miesięcy temu
.gitmodules update add /projects prefix to submodule 2 miesięcy temu
Makefile adapt domain creation to controller and worker scenario 2 miesięcy temu
env.sh configure cloud-init to setup dns and install lvm2 at startup 8 miesięcy temu
readme.md init libvirt and stack 8 miesięcy temu

readme.md

terraform libvirt

prerequis

Setup libvirt provider for terraform https://github.com/dmacvicar/terraform-provider-libvirt/releases

yaourt -S terraform-provider-libvirt

Provision compute into qemu/kvm with terraform and libvirt provider

export LIBVIRT_DEFAULT_URI="qemu+tcp://127.0.0.1/system"

terraform init

terraform apply