run compute on terraform with libvirt hypervisor
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
RouxAntoine 6fbedaa474 adapt domain creation to controller and worker scenario 2 månader sedan
applications adapt domain creation to controller and worker scenario 2 månader sedan
base Add count to generate multiple domain 2 månader sedan
docker-kvm-qemu-libvirt @ ebd073a56c Add count to generate multiple domain 2 månader sedan
stack adapt domain creation to controller and worker scenario 2 månader sedan
.gitignore adapt ansible inventory genearted by terraform to produce multiple domain group 2 månader sedan
.gitmodules update add /projects prefix to submodule 2 månader sedan
Makefile adapt domain creation to controller and worker scenario 2 månader sedan
env.sh configure cloud-init to setup dns and install lvm2 at startup 8 månader sedan
readme.md init libvirt and stack 8 månader sedan

readme.md

terraform libvirt

prerequis

Setup libvirt provider for terraform https://github.com/dmacvicar/terraform-provider-libvirt/releases

yaourt -S terraform-provider-libvirt

Provision compute into qemu/kvm with terraform and libvirt provider

export LIBVIRT_DEFAULT_URI="qemu+tcp://127.0.0.1/system"

terraform init

terraform apply